Technologia ważenia pozwalająca na optymalne kształtowanie procesu pakowania produktów chemicznych

  • Dzięki specjalistycznemu sprzętowi Yamato proces dozowania tzw. chemii może zostać znacznie zoptymalizowany.
  • Zaawansowane naważarki wielogłowicowe Yamato minimalizują straty wynikające z nadwyżek produktu.
  • Dozowniki wagowe kombinacyjne Yamato upraszczają proces naważania i pakowania produktu oraz pozwalają na odważanie porcji w zakresie od 1 g do 20 kg.

Razem z Yamato zawsze znajdą Państwo rozwiązania problemu optymalnego pakowania produktów chemicznych.

Naważarki wiegłowicowe Yamato pozwalają na szybkie i wydajne ważenie oraz pakowanie różnych produktów zgodnie ze specyfikacją.

Yamato zapewnia indywidualne rozwiązania dla produktów takich jak: tabletki do zmywarek, tabletki do prania, proszek do prania, środki piorące czy proszki chemiczne.

Yamato na rynku produktów chemicznych

Wiele z tych produktów podlega szczegółowym przepisom w zakresie ważenia i pakowania. Yamato oferuje specjalne wagi przemysłowe do ważenia i pakowania aplikacji proszkowych.

Są to w pełni zautomatyzowane naważarki wielogłowicowe wyposażone w osłony przeciwpyłowe i odciąg pyłu. Koncepcja indywidualnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Klienta i jego produktów powstaje w ramach wspólnych prac projektowych.
Tutaj istnieje możliwość wyboru pomiędzy wagami dozującymi, napełniającymi, kombinacyjnymi sterowanymi komputerowo, liczącymi oraz kontrolnymi, które pozwalają na stworzenie optymalnej linii pakującej.

Dla naważania produktów chemicznych Yamato oferuje specjalne przemysłowe naważarki wielogłowicowe, odpowiednie do naważania produktów z tej grupy.

Najlepsze standardy czyszczenia i higieny podczas ważenia i dozowania

  • W pełni uszczelnione naważarki wielogłowicowe oraz wagi kontrolne – oba typy wag zbudowane są z wysokowartościowej stali szlachetnej-spełniają najwyższe standardy higieniczne IP65 oraz IP67 i doskonale nadają się do ważenia i pakowania produktów chemicznych
  • Konstrukcja kubełków zgrzana dyfuzyjnie YDB (Yamato Diffusion Bonding) zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii w miejscach połączeń. Umożliwia to używanie tej samej maszyny do ważenia i pakowania różnych produktów po krótkim czyszczeniu.

Zminimalizowany czas przestoju na konserwację naważarek i linii pakujących produkty chemiczne

  • Naważarka Yamato posiada wiele różnych środków komunikacji pomagających w szybkim powrocie do pracy, takie jak informowanie na bieżąco o błędach i wyświetlanie przewidywanego czasu wymiany dla materiałów eksploatacyjnych.