Technologia ważenia pozwalająca na optymalne kształtowanie procesu pakowania produktów farmaceutycznych

  • Dzięki specjalistycznemu sprzętowi Yamato proces dozowania produktów farmaceutycznych może zostać znacznie zoptymalizowany.
  • Zaawansowane naważarki wielogłowicowe Yamato minimalizują straty wynikające z nadwyżek produktu.
  • Dozowniki wagowe kombinacyjne Yamato upraszczają proces naważania i pakowania produktu oraz pozwalają na odważanie porcji w zakresie od 1 g do 20 kg.

Razem z Yamato zawsze znajdą Państwo rozwiązania problemu optymalnego pakowania

Naważarki wiegłowicowe Yamato pozwalają na szybkie i wydajne ważenie oraz pakowanie różnych produktów zgodnie ze specyfikacją.

Yamato zapewnia indywidualne rozwiązania dla produktów takich jak: tabletki, igły, lekarstwa, leki w blistrach.

Yamato na rynku produktów farmaceutycznych

W przypadku produktów farmaceutycznych obowiązują surowe przepisy higieniczne. Produkty te są wyjątkowo kruche.

Ze względu na bardzo niską wagę docelową porcji przy jednocześnie dużych ilościach produkcyjnych produkty te stanowią szczególne wyzwanie dla naważarek.

Koncepcja indywidualnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Klienta i jego produktów powstaje w ramach wspólnych prac projektowych. Tutaj istnieje możliwość wyboru pomiędzy wagami dozującymi, napełniającymi, kombinacyjnymi sterowanymi komputerowo, liczącymi oraz kontrolnymi, które pozwalają na stworzenie optymalnej linii pakującej.

Najlepsze standardy czyszczenia i higieny podczas ważenia i dozowania

  • W pełni szczelna ze stali nierdzewnej konstrukcja naważarki wielogłowicowej spełnia najwyższe standardy IP65 i IP67. Dzięki temu przemysłowe dozowniki ważące Yamato są najlepszym rozwiązaniem dla naważania produktów farmaceutycznych
  • Konstrukcja kubełków zgrzana dyfuzyjnie YDB (Yamato Diffusion Bonding) zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii w miejscach połączeń. Umożliwia to używanie tej samej maszyny do ważenia i pakowania różnych produktów po krótkim czyszczeniu.

Zminimalizowany czas przestoju na konserwację naważarek i linii pakujących

  • Naważarka Yamato posiada wiele różnych środków komunikacji pomagających w szybkim powrocie do pracy, takie jak informowanie na bieżąco o błędach i wyświetlanie przewidywanego czasu wymiany dla materiałów eksploatacyjnych.