Żywotność urządzenia leży w rękach pracowników Klienta.

Od lat analizujemy warunki mające wpływ na żywotność naszych urządzeń. Zapisy archiwalne potwierdzają, że jedna jednostka treningowa dla personelu w ciągu roku przedłuża żywotność urządzeń o każdorazowo dwa lata.

Prawidłowa obsługa i obchodzenie się z maszynami gwarantuje sprawność i długą żywotność. Najważniejszy jest tutaj czynnik ludzki oraz sposób obchodzenia się z maszyną.

Nasi trenerzy opracowują indywidualne plany szkoleniowe dostosowane do potrzeb Klientów. W centrum uwagi znajdują się utrzymanie maszyn oraz specyficzne warunki procesu produkcyjnego i pakowania.

Oferowane przez nas szkolenia bazują na podstawowej wiedzy i zakresie obowiązków personelu Klienta.

W ramach szkolenia możliwa jest na życzenie intensywna praca z następującymi zagadnieniami:

  • Profesjonalne czyszczenie urządzenia
  • Obsługa i przebieg produkcji
  • Ustawienia
  • Serwis techniczny

Szkolenia pracowników w siedzibie klienta po uprzednim zgłoszeniu w Customer Service Centre:

Tel: +49 (0) 2154 9159-0

Fax: +49 (0) 2154 40626

service@yamatoscale.com

 

Nasi doradcy z przyjemnością przedstawią indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

W celu zgłoszenia pracowników na planowe szkolenia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Treningi odbywają się w ustalonych terminach w naszej centrali serwisowej w Willich.

Zalety korzystania ze szkoleń

  • Umiejętność kompetentnej obsługi maszyn
  • Wydłużenie żywotności naważarek wielogłowicowych
  • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania drobnych napraw
  • Instruktaż fachowego czyszczenia
  • Elastyczność w przypadku konieczności przestawienia produkcji

Proszę o rejestrację na Yamato Training Program

Chcieli bzsmz yarejestrowa nasy firm na następujące szkolenia:

Uczestnik nr 1