Czy wiedzieli Państwo, że potrzeba naprawdę niewiele aby wydłużyć życie automatycznej wagi przemysłowej?

Memo_EN Text Version

Pomimo pełnienia przez nie ważnej funkcji, często zapomina się o filtrach powietrza. Pozbywają się one brudu, pyłu i innych zanieczyszczeń, aby powietrze chłodzące części elektroniczne układu było czyste.

Wraz z upływem czasu, filtr zapycha się odfiltrowanym brudem i znacznie zmniejsza ilość powietrza które może się przedostać.

Niedrożne filtry powodują uszkodzenia niemożliwe do naprawy.

Wraz z upływem czasu, filtr zapycha się zatrzymanym brudem i znacznie zmniejsza ilość powietrza które może się przedostać. Osłabiony w ten sposób układ chłodzący nie jest w stanie zapewnić wymaganego chłodzenia wnętrza maszyny. Konsekwencją tego jest nieunikalne zakłócenie pracy maszyny i zepsucie wszystkich elementów elektronicznych oraz kontrolnych. W ponad 84% przypadków, niewystarczające chłodzenie części automatycznej wagi wielogłowicowej było prawdziwym powodem wadliwości jednostek kontrolnych i obwodów elektronicznych.

W ponad 84% przypadków, niewystarczające chłodzenie elementów wagi wielogłowicowej było prawdziwym powodem wadliwości jednostek kontrolnych i obwodów elektronicznych.

Wymiana filtrów powietrza jest zalecana usilnie zalecana wszystkim użytkownikom naważarek wielogłowicowych SIGMA.

To zalecenie tyczy się automatycznych wag przemysłowych ważących zarówno sucha, jak i mrożone produkty, ale też sałatki i mięso. Ważące układy dozowania, które mogą zostać wykorzystane do tzw. wodoodpornych aplikacji są wyposażanoe w dwa filtry. Ma to na celu zapewnienie chłodzenia elementów elektronicznych oraz usuwania wilgoci oraz skondensowanej wody z jednej maszyny do drugiej. Obecność skondensowanej wody w środku naważarki wielogłowicowej może spowodować tragiczne skutki: od niedokładnych wyników ważenia, poprzez uszkodzenie obwodów elektronicznych i rdzę do nawet permamentnego uszkodzenia samych głowic ważących. A to tylko kilka przykładów. Najgorsze jest jednak zwarcie. Koszt późniejszej naprawy, który jest bardzo wysoki, może być uniknięty przy tak niewielkim wysiłku.

Z tego powodu usilnie zalecamy regularną wymianę filtrów powietrza i wentylatorów wszystkich naważarek SIGMA dwa razy do roku. Z bardzo małym wysiłkiem, mają Państwo możliwość uniknięcia obszernych i kosztownych napraw!

The replacement of the dust filter is urgently
recommended for all SIGMA multihead weighers.

Original dust filter set for weigher
Yamato quality

This Yamato dust filter set is suitable for all multihead weighers of the SIGMA series

 

Spare Parts number:

 

  • SA45927A0001 for Part 1
  • SA45417A0003 for Part 2

 

To make things easier, the entire set consisting of the axial fan, the grid cover, and the dust filter comes
pre-assembled. The required fixing screws are also included.

The exchange by our service technician takes less than an hour!

This way you will avoid inaccuracy in your weighing results, disruption in the running of your machine and irreparable damage to its electronic parts.

Patrick Coursier

Manager Technical/Customer Service

In case of further questions, we will be happy to assist you.

Our consulting team comprises experienced techinicians and competent members of our Spare Parts team,
all readily available to advise you on the dangers of clogged air filters.

Do not wait any longer!

These recommendations are based on 30 years of experience at Yamato Scale.

Contact us today to order your exchange dust filter and the axial fan!

E-Mail: parts@yamatoscale.com
Hotline: +49 (0)2154 9159-0

Topics in this article

Dust Filter, Axial Fan, Multihead weighers, Multihead Scales, Automatic Multihead Equipment, Automatic Dataweigh, Computer Combination Weighers, Industrial Weighers, Dynamic Weighing Systems